Мамлекеттик сыйлыктар жана наамдар керекпи? Мансап жана акыбет тууралуу…